Ejeroplysninger

EBV Beauty Clinic
Cirkelbuen 28
3400 Hillerød
Telefon: 31 62 50 96
Mail:ebv@ebvclinic.dk
CVR: 40072470


Cookies

Hjemmesider anvender "cookies", som gemmes på din computer el. mobil med det formål at genkende indstiller, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies indholder ikke virus. 

Det er muligt, at slette eller blokere for cookies. Se vejledning på:

https://minecookies.org/


Hvis du vælger at slette eller blokere cookies kan du risikere at websitet ikke helt fungere optimalt eller noget af indholdet risierer du måske ikke adgang til.


Hvilke persondata indsamler og behandler vi?

EBV Beauty Clinic indsamler og lagrer alle oplysninger, som du indtaster på vores hjemmeside, eller som du opgiver, når du benytter vores tjenester. Herudover indsamler vi oplysninger, som automatisk sendes til os fra dit udstyr. F.eks. 

 • Oplysninger, som du opgiver, når du opretter dig som kunde.
 • Oplysninger, der opgives i forbindelse med korrespondance via vores websted, som sendes til os.
 • Yderligere oplysninger, som du måtte opgive via sociale medier eller andre tredjepartstjenester.
 • Oplysninger om din interaktion med vores websteder og tjenester, herunder, men ikke begrænset til, enheds-id, enhedstype, oplysninger om computer-og forbindelsesoplysninger, statistik om sidevisninger, trafik til og fra vores hjemmeside, henvisnings-URL-adresse, IP-adresse og standardweblogoplysninger, og oplysninger indsamlet via cookies og lignende teknologier.


Hvad bruger vi dine persondata til?

Vi anvender de oplysninger vi har om dig til en række formål - blandt andet:

 • Behandler dine forespørgsler og ordrer.
 • Levere produkter, tjenester og service. 
 • Forbedre vores produkter, tjenester, service og hjemmesider.
 • Få en bedre forståelse af, hvordan vores hjemmesider bruges, så vi kan forbedre den.
 • Sende dig forretningsmæssige oplysninger, herunder ordrebekræftelser, fakturaer mv.
 • Sende dig nyhedsbreve og markedsføring pr. e-info, hvis du har afgivet samtykke.
 • Foretage markedsundersøgelser om vores kunder, deres interesser, om tendenser og kundeadfærd.
 • Administrere, diagnosticere og udbedre problemer på vores hjemmeside.
 • Forhindre eller fastslå ulovlig aktivitet.
 • Undgå eller imødegå sikkerhedsbrud.


Vi behandler og opbevarer kun data om dig, der er nødvendige, relevante og tilstrækkelige til at opfylde de formål, som er nævnt ovenfor. Vi lagrer ikke persondata længere end tilladt ved lov og sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige til ovennævnte formål.


Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data via hjemmesiden eller telefonisk kontakt. 


Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.


Videregivelse af persondata

Vi videregiver ikke persondata til tredjeparter, undtagen i følgende specifikke tilfælde:

 • Du har afgivet dit udtrykkelige samtykke til videregivelsen.
 • Videregivelsen sker tilbetroede virksomheder eller personer, der behandler persondata for os baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed. Disse virksomheder eller personer har ikke tilladelse til at bruge dine oplysninger til deres egne formål.
 • Når vi er pålagt at videregive oplysninger i forbindelse med en vidneindkaldelse, retskendelse eller andre gældende lovmæssige eller juridiske processer.
 • Når vi i god tro mener, at videregivelsen af oplysninger er nødvendig for at forhindre eller reagere på bedrageri, forsvare vores hjemmesider mod angreb, eller beskytte vores virksomheds, kunders og brugeres ejendom og sikkerhed, eller offentlighedens sikkerhed.
 • EBV Beauty Clinic videregiver ikke persondata om dig til tredjeparter med henblik på deres egne markedsføringsformål, medmindre du udtrykkeligt har samtykket til at oplysningerne må videregives til disse formål.


Hvor lagres dine persondata?

Personoplysningerne lagres hos os og vores databehandler (journalsystem), som opbevarer og behandler persondata på vores vegne i henhold til denne persondatapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata. Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere i Danmark eller tredjelande, sikrer vi os altid, at deres niveau for persondatabeskyttelse passer til de krav, vi har opstillet i denne privatlivspolitik og som følger af gældende lovgivning.


Beskyttelse af persondata

Vi beskytter dine oplysninger ved hjælp af tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger (f.eks. firewalls, datakryptering samt fysiske og administrative adgangskontroller til data og servere), som begrænser risikoen for tab, misbrug, uautoriseret adgang, videregivelse og ændring.


Adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata. Du har også ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyde. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataoverførsel, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.


Rettelse eller sletning af persondata

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er forkerte, har du ret til at få dem rettet. Du skal blot henvende dig til os og oplyse, hvad du ønsker at få rettet.

Hvis du mener, at dine persondata ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, eller hvis du hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser, kan du altid anmode om at få dem slettet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.


Indsigelse eller klage mod behandling af persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. Du har også ret til at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klager indgives til Datatilsynet.


Har du kommentarer eller spørgsmål vedrørende vores behandling af persondata, er du altid velkommen til at kontakte os på mail:ebv@ebvclinic.dk